Finance and Banking

Papers
Predicting the Lifespan of a Company: An Important Factor for Capital Reallocation
Vule Mizdraković, Nemanja Stanišić, Snežana Popovčić-Avrić, Marina Đenić
Profitabilnost bankarskog sektora Srbije – pre i tokom krize
Nataša Spahić, Petar Tomić
The quality of derivative instruments disclosure in accordance with the IFRS 7
Goranka Knežević, Vladan Pavlović, Predrag Vukadinović
Efikasnost stope obaveznih rezervi
Bojan Kresojević
Problemi prelaska na višestopni sistem poreza na dodatu vrednost u Bosni i Hercegovini
Nadina Hodžić
Access to financial sources in Serbia: the use of mezzanine instruments
Goranka Knežević, Isidora Ljumović, Vladan Pavlović
Collection management model for corporate clients in the Serbian banking sector
Lidija Barjaktarović, Dragan Ilić, Marko Marković
Empirijska analiza validnosti Okunovog zakona na tržištu Makedonije
Vesna Prorok
Predviđanje kretanja tržišnog indeksa BELEXline na bazi ARIMA modela
Vesna Prorok, Slađana Paunović
Perspektive mobilnog bankarstva
Tamara Uroš
Negativni efekti globalne finansijske krize u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine
Zorana Agić
Mogućnosti investiranja monetarnog zlata sa aspekta centralne banke
Tijana Šoja, Zumreta Galijašević, Alen Selimović
DIREKTNA STRANA ULAGANJA I NJIHOV ZNAČAJ ZA EKONOMSKI RAST
Tatjana Vujić
Problematični krediti stanovništva u Srbiji
Duško Ranisavljević, Miroljub Hadžić
LJUDSKI KAPITAL KAO KVALITATIVNA KOMPONENTA PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA
Slađana Mušikić, Milica Krulj Mladenović
Primena savremenih tehnologija u bankarstvu: zloupotrebe i moguća rešenja
Jelena Obradović, Miloš Dragosavac, Sonja Arsić
Sektorska struktura problematičnih plasmana u Srbiji
Zoran Jović, Kosana Vićentijević
CURRENT MACROECONOMIC DEVELOPMENT CONSTANTS OF TECHNOLOGICALLY LEADING COUNTRIES
Vyacheslav Yusim, Andrey Bystrov, Dmitriy Fialkovskiy
Uporedni prikaz implementacije koncepta javnog-privatnog partnerstva u odabranim zemljama centralne i jugoistočne Evrope
Zoran Grubišić, Ismail Musabegović, Sandra Kamenković