Primena savremenih tehnologija u bankarstvu: zloupotrebe i moguća rešenja
Abstract:
U savremenom finansijskom sistemu se sve više zahteva od finansijskih institucija da proširuju svoje uslužne sisteme i povećavaju kvalitet pruženih usluga. Da bi to ostvarile, upućene su na korišćenje novih, pre svega Internet tehnologija, i usvajanje e-banking paradigme, što doprinosi lakšem pristupu uslugama, manjim troškovima, većoj transparentnosti i olakšanoj komunikaciji prilikom obavljanja finansijskih transakcija. Međutim, pored značajnog doprinosa savremenih tehnologija i Interneta u bankarskom sektoru, od velikog je značaja utvrditi i njihove negativne efekte.Uprkos stalnoj borbi za održavanje bezbednosti i privatnosti na polju elektronskog bankarstva na što većem nivou, porast sajber kriminala narušava poverenje i utiče na povećan broj zabrinutih korisnika. Uporedo sa usvajanjem novih tehnologija, neophodno je razvijati i metode zaštite od sajber kriminala kako bi korisnici usluga bili bezbedni. U ovom radu, prikazaćemo negativne efekate primenesavremenih tehnologija u bankarstvu, kao i najefikasnija rešenja za dati problem.

CITATION:

IEEE format

J. Obradović, M. Dragosavac, S. Arsić, “Primena savremenih tehnologija u bankarstvu: zloupotrebe i moguća rešenja,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 463-468. doi:10.15308/Synthesis-2015-463-468

APA format

Obradović, J., Dragosavac, M., Arsić, S. (2015). Primena savremenih tehnologija u bankarstvu: zloupotrebe i moguća rešenja. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-463-468

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download