Applied Informatics and Education

Papers
Comparative analysis of unicast routing protocols in MANET networks
Dejan Tepšić, Mladen Veinović
Kriterijumi za evaluaciju simulatora računarskih mreža
Zoran Jovanović, Aleksandar Jevremović, Nenad Jovanović
Anti-plagiarism Software: Usage, Effectiveness and Issues
Marina Marjanović Jakovljević, Violeta Tomašević, Dejan Živković
Poređenje performansi različitih metoda detekcije ivice u digitalnoj slici
Hana Stefanović, Svetlana Štrbac-Savić, Dejan Milić
Procena zadovoljstva studenata predavanjem korišćenjem metoda mašinskog učenja
Ana Uzelac, Snežana Mladenović, Dragan Zoranović, Stefan Zdravković, Slađana Janković
Contemporary Electronics with LTSpice and Mathematica
Miroslav Lutovac, Vladimir Mladenović
Standard implementation in Cloud forensics
Vladimir Dobrosavljević, Mladen Veinović, Ivan Barać
Aggregation Functions as a Base for Decision Making
Endre Pap
DEVELOPMENT OF FREE SOFTWARE APPLIED TO EDUCATION AND RESEARCH
Juan Ruiz-Ramírez, Gabriela Eréndira Hernández-Rodríguez, Christian Pérez-Salazar, Miriam de los Ángeles Díaz-Córdoba, Rafaél Vela Martínez
Višekriterijumska analiza upotrebe Interneta u nastavi računovodstva na osnovnim akademskim studijama
Kosana Vićentijević, Mališa Žižović, Zoran Petrović, Jelena Kaljević, Ivan Pantelić, Slavko Rakočević
Interakcija kao dijalog između čoveka i računara
Dragan Cvetković, Dragan Marković, Duško Radaković, Srdjan Trajković
Zastupljenost masovnih otvorenih onlajn kurseva (MOOK) među studentskom populacijom: rezultati pilot istraživanja
Ivan Stojšić, Jelena Tomić, Anđelija Ivkov-Džigurski, Olja Maričić
LMS okruženje u funkciji realizacije ciljeva komunikativno-interaktivnog aspekta nastave stranih jezika
Sonja Urošević, Biljana Tešić, Ivana Damnjanović, Lora Petronić Petrović
Analiza kvaliteta različitih formata digitalne slike
Ratko Ivković, Ivana Milošević, Tatjana Petrović, Smiljana Bijelović, Nebojša Ivković
Odnos tržišnog udela operativnog sistema i stepena razvoja zemlje
Miroslav Ćajić