Marketing and Trade

Papers
Cenovna komunikacija sa potrošačima
Sveto Veselinović
The role and importance of social media in promoting music festivals
Sonja Oklobdžija
Novi komunikacioni kanali u procesu difuzije inovacija
Aleksandar Mihajlović, Jelena Gajić, Radmila Živković, Ivana Brdar, Milena Bokić
Market research for creating current account balance equilibrium
Ninela Kordić, Jelena Gajić, Jelena Stanković
Kanali distribucije poljoprivrednih proizvoda sa posebnim osvrtom na pijace u Srbiji
Milorad Miljković, Slavko Alčaković
The Use of the Internet in Direct Marketing: Advantages, Results and Limitations
Vladimir Radivojević, Tanja Stanišić
Podrška malim i srednjim preduzećima u Srbiji od strane Evropske banke za obnovu i razvoj
Nino Vesković, Aleksandra Bakrač