Energy Efficiency and Distributed Systems

Papers
Upravljanje obnavljanjem flote putničkih automobila Srbije
Radomir Mijailović
Energy at the Crossroads
Miroslav Trifunović
CALCULATION OF CARBON PRINT IN THE WINE INDUSTRY: The study case of FRANALCO S.A. wine cellar - production of bottled and bulk wine
Emilio Póslema, Cecilia Nievas, Belen Andrada, Nader Zolfagharian
Energetska efikasnosti kao uslov održivog razvoja lokalne zajednice
Duško Gvozdenović, Dragan Marković
Mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije u Republici Srpskoj
Božidarka Arsenović
Geometrijsko modeliranje uticaja energetske efikasnosti na nivo kvaliteta poštanske usluge
Milina Živanović, Dragan Lazarević, Aleksandar Trifunović
POSTUPCI ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ELEKTRONSKIH UREĐAJA
Miroslav Lazić
Optimizacija elemenata sistema Besposadnih vazduhoplova
Dragan Vasiljević, Julijana Vasiljević
Metode unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu
Nikola Minić, Višnja Vušković Minić, Miroslav Knežević
Simulacija odnosa simbol - šum i energetske efikasnosti korišćenjem algebarskih računarskih alata: studija slučaja OFDM prijemnika
Vladimir Mladenović, Miroslav Lutovac