Modern Forms of Entrepreneurship and Investment

Papers
Marketing program preduzetničkih sportskih škola
Milan Gašović, Radovan Ilić
Opstanak malih i srednjih preduzeća u uslovima otežanog privređivanja
Nino Vesković
Virtuelno preduzetništvo: Obrazovanje kao podrška preduzetničkoj spremnosti studenata
Zoran Rakićević, Jasmina Omerbegović Bijelović, Brankica Ljamić-Ivanović
Razvoj preduzetništva i industrijske politike u Evropskoj uniji i zemljama Zapadnog Balkana
Sanja Filipović, Lidija Barjaktarović
SAVREMENI MENADŽMENT ZAOKRETA: RAZVOJ I INVESTIRANJE
Ljiljana Jeremić
MEĐUNARODNI MERDŽERI I AKVIZICIJE (M&A) KAO SAVREMENI OBLIK INVESTICIJA GLOBALNE EKONOMIJE
Jelena Popov
Grinfild investicije u Srbiji i zemljama u okruženju u tranziciji sa aspekta interesa stranih investitora
Predrag Vukadinović, Goranka Knežević