Virtuelno preduzetništvo: Obrazovanje kao podrška preduzetničkoj spremnosti studenata
Abstract:
Ovaj rad prikazuje značaj preduzetničkog obrazovanja na fakultetima u Srbiji na osnovu rezultata istraživanja o preduzetničkoj spremnosti studenata. Istraživanje je sprovedeno putem upitnika o stavovima studenata prema pet dimenzija preduzetničke spremnosti: 1) preduzetničke namere; 2) sposobnost za preduzetništvo; 3) atraktivnosti preduzetničkog zanimanja;4) orijentacija ka učenju; i 5) strast prema radu. Dimenzije preduzetničke spremnosti u istraživanju su povezane sa različitim karakteristikama studenata a) fakultetsko obrazovanje (inženjersko, menadžersko); b) preduzetničko obrazovanje kroz nastavu na fakultetu i seminare o preduzetništvu; c) preduzetničko iskustvo u porodici i okruženju; d) različite socio-demografske osobine studenata. Na osnovu toga, autori rada su definisali devet istraživačkih pitanja koja su analizirana uz pomoć koeficijenta korelacije i T-testa. Uzorak istraživanja obuhvatio je 113 studenata sa različitih fakulteta u Srbiji. Najinteresantnije istraživačko pitanje odnosilo se na poređenje dve grupe studenta (inženjeri, menadžeri) i njihove preduzetničke spremnosti. Razlika između prethodno navedene dve grupe studenta je statistički dokazana na osnovu analize navedenog uzorka i predstavljena je u radu zajedno sa ostalim odgovorima na pitanja obuhvaćena ovim istraživanjem Dobijeni rezultati istraživanja ukazuju na neophodnost uvođenja virtuelnog preduzetništva kao akademskog predmeta na svim fakultetima i univerzitetima, u svrhu obrazovanja budućih inženjera i menadžera.

CITATION:

IEEE format

Z. Rakićević, J. Omerbegović Bijelović, B. Ljamić-Ivanović, “Virtuelno preduzetništvo: Obrazovanje kao podrška preduzetničkoj spremnosti studenata,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 635-641. doi:10.15308/Synthesis-2015-635-641

APA format

Rakićević, Z., Omerbegović Bijelović, J., Ljamić-Ivanović, B. (2015). Virtuelno preduzetništvo: Obrazovanje kao podrška preduzetničkoj spremnosti studenata. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-635-641

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download