Advanced Engineering Systems

Papers
Risk assessment methodology in the use of mobile phones
Ana Bašić, Predrag Popović
Mogućnosti savremenih uređaja za zavarivanje MAG / MIG postupkom
Uroš Lukić, Radica Prokić - Cvetković, Olivera Popović, Radomir Jovičić, Meri Burzić, Branko Zrilić
Electronic monitoring devices and data processing
Žaklina Spalević, Miloš Ilić, Petar Spalević
Primena računarskih sistema u modnoj industriji sa tendencijom prilagođavanja unikatnih modela serijskoj proizvodnji
Marina Kocareva Ranisavljev, Mirjana Reljić, Nikola Maksimović
Grafička organizacija i izvrsnost
Srđan Stanojković
Metalizacija velikim brzinama u struji produkata sagorevanja - HVOF
Aleksandar Maslarević, Bratislav Rajičić, Gordana Bakić, Milos Đukić, Aleksandar Đorđević
Timeline of Median filter
Ratko Ivković, Ivana Milošević, Mile Petrović, Branko Gvozdić
Aerodinamički koeficijent sile otpora vazduha pri simetričnom opstrujavanju letelice
Dušan Regodić, Damir Jerković, Aleksandar Jevremović, Nenad Ristić, Marija Matotek
System Performances in the Presence of One Fast Weibull and One Slow Gamma fading
Predrag Lekić, Boško Radovanović, Petar Spalević, Stefan Panić, Mihajlo Stefanović, Branimir Jakšić
ANALIZA IZBORA ODGOVARAJUĆEG SERVOMEHANIZMA UPRAVLJAČKOG SISTEMA MOTORNIH VOZILA
Zoran Majkić
Gustina verovatnoće signala na izlazu iz makrodiverziti sistema sa tri mikrodiverziti SC prijemnika u prisustvu brzog k-µ fedinga i Gama sporog fedinga
Branimir Jakšić, Danijela Aleksić, Siniša Minić, Petar Spalević, Ivana Dinić, Mihajlo Stefanović