Metalizacija velikim brzinama u struji produkata sagorevanja - HVOF
Abstract:
Produžetak radnog veka mašinskih delova i opreme sve češće se zasniva na zaštiti određenih površina nanošenjem prevlaka. U cilju povećanja otpornost mašinskih delova na određene uslove rada, kao što su korozija ili neki od vidova habanja, primenjuju se prevlake koje su najčešće drugačijeg sastava od osnovnog materijala. Postupci nanošenja prevlaka su raznovrsni, a jednu veliku grupu čine postupci metalizacije kojima se na osnovni materijal (supstrat) nanosi prevlaka raspršivanjem. Metalizacija velikim brzinama u struji produkata sagorevanja (High Velocity Oxygen Fuel - HVOF) je postupak metalizacije koji se može izdvojiti kao jedan od postupaka nove generacije. HVOF postupkom se dobijaju prevlake visokog kvaliteta sa niskim sadržajem oksida i malim udelom poroznosti, kao i odličnom vezom sa supstratom. U ovom radu je prikazan istorijat i razvoj HVOF postupka metalizacije sa primerima njegove industrijske primene korišćenjem različitih vrsta prevlaka.

CITATION:

IEEE format

A. Maslarević, B. Rajičić, G. Bakić, M. Đukić, A. Đorđević, “Metalizacija velikim brzinama u struji produkata sagorevanja - HVOF ,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 262-267. doi:10.15308/Synthesis-2015-262-267

APA format

Maslarević, A., Rajičić, B., Bakić, G., Đukić, M., Đorđević, A. (2015). Metalizacija velikim brzinama u struji produkata sagorevanja - HVOF . Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-262-267

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download