Aerodinamički koeficijent sile otpora vazduha pri simetričnom opstrujavanju letelice
Abstract:
Simetrično opstrujavanje letelice nastupa pri napadnom uglu σ=00. U radu je primenjen poluempirijski metod proračuna aerodinamičkog koeficijenta Cx i njegovih komponenata (AERODR). Osnovni sistem jednačina rešava se odgovarajućim matematičkim postupkom i u svom konačnom obliku daje međusobni odnos komponenata aksijalnog aerodinamičkog koeficijenata za osnosimetrično opstrujavanje. Rešenjem autori smanjuju vrednost Cx (McCoy, 1999) do pet procenata, tako da vrednosti aerodinamičkog koeficijenta Cx ne prelaze 0.4. Rezultati dobijeni proračunom u skladu su sa postavljenim pretpostavkama i u okviru očekivanih vrednosti.

CITATION:

IEEE format

D. Regodić, D. Jerković, A. Jevremović, N. Ristić, M. Matotek, “Aerodinamički koeficijent sile otpora vazduha 
pri simetričnom opstrujavanju letelice,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 274-278. doi:10.15308/Synthesis-2015-274-278

APA format

Regodić, D., Jerković, D., Jevremović, A., Ristić, N., Matotek, M. (2015). Aerodinamički koeficijent sile otpora vazduha 
pri simetričnom opstrujavanju letelice. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-274-278

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download