ANALIZA IZBORA ODGOVARAJUĆEG SERVOMEHANIZMA UPRAVLJAČKOG SISTEMA MOTORNIH VOZILA
Abstract:
Pri projektovanju vozila teško je precizirati koji je sistem najsloženiji, ali je sigurno da sistem za upravljanje zajedno sa sistemom za kočenje nosi u sebi poseban stepen odgovornosti kada je reč o bezbednosti. Iz toga bi trebalo da proističe odgovarajući stepen važnosti pri projektovanju. U radu se analiziraju otpori zakretanju upravljačkih točkova, prenosni odnosi, sila na volanu u zavisnosti od ugla obrtanja točka upravljača kao osnovni element komfornosti upravljanja motornim vozilom. Data analiza sa prikazom odgovarajućih rezultata ispitivanja i matematičkog modela izrađenog u modulu Simulink programskog paketa Matlab uz primenu odgovarajuće zakonske regulative dovodi do zaključka o izboru odgovarajućeg servomehanizma transportnog automobila formule pogona 6x6.

CITATION:

IEEE format

Z. Majkić, “ANALIZA IZBORA ODGOVARAJUĆEG SERVOMEHANIZMA 
UPRAVLJAČKOG SISTEMA MOTORNIH VOZILA,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 283-290. doi:10.15308/Synthesis-2015-283-290

APA format

Majkić, Z. (2015). ANALIZA IZBORA ODGOVARAJUĆEG SERVOMEHANIZMA 
UPRAVLJAČKOG SISTEMA MOTORNIH VOZILA. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-283-290

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download