Mogućnosti savremenih uređaja za zavarivanje MAG / MIG postupkom
Abstract:
Kvalitet zavarenih spojeva zavisi od parametara procesa zavarivanja. Odstupanja parametara zavarivanja od definisanih vrednosti, koja se neminovno dešavaju tokom izrade zavarenog spoja, mogu dovesti do formiranja različitih tipova nesavršenosti. Formiranje nesavršenosti utiče na smanjenje nivoa kvaliteta zavarenog spoja. Savremeni uređaji za zavarivanje poseduju elektronske sisteme za automatsku korekciju parametara zavarivanja. U ovom radu prikazane su neke od najnovijih funkcija dostupnih na savremenim uređajima za elektrolučno zavarivanje topivom elektrodnom žicom u zaštitnoj atmosferi aktivnog ili inertnog gasa (MAG / MIG postupak) i njihov uticaj na kvalitet zavarenih spojeva.

CITATION:

IEEE format

U. Lukić, R. Prokić - Cvetković, O. Popović, R. Jovičić, M. Burzić, B. Zrilić, “Mogućnosti savremenih uređaja za zavarivanje MAG / MIG postupkom,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 238-241. doi:10.15308/Synthesis-2015-238-241

APA format

Lukić, U., Prokić - Cvetković, R., Popović, O., Jovičić, R., Burzić, M., Zrilić, B. (2015). Mogućnosti savremenih uređaja za zavarivanje MAG / MIG postupkom. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-238-241

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download