Grinfild investicije u Srbiji i zemljama u okruženju u tranziciji sa aspekta interesa stranih investitora
Abstract:
Strane direktne investicije svakako predstavljaju značajan faktor razvoja svake ekonomije, a naročito ekonomija u razvoju. Ovaj rad stavlja poseban naglasak  na grinfild investicije u Srbiji i zemljama u tranziciji jugo-istočne Evrope kao i na interes stranih investitora za realizaciju ovih investicija. Ova vrsta investicija je u fokusu rada pre svega zbog svojih karakteristika u pogledu uticaja na dugoročni ekonomski razvoj. Interes stranih investitora prikazan je najpre kroz kretanje stranih direktnih investicija na globalnom nivou, a naročito kroz realizaciju ovih investicija u Srbiji i zemljama u tranziciji jugo-istočne Evrope, koristeći pri tome analizu više parametara koji ukazuju na interes stranih investitora. To se pre svega odnosi na broj i vrednost grinfild investicija kao i pet najznačajnijih sektora privrede kao odredište za ove investicije. Imajući u vidu da investitori donose odluke na osnovu procene rizika investiranja, u radu su prikazana četiri najznačajnija rizika koji imaju negativan uticaj na donošenje odluka kao i četiri rizika koja imaju najmanje negativan uticaj na donošenje investicionih odluka.

CITATION:

IEEE format

P. Vukadinović, G. Knežević, “Grinfild investicije u Srbiji i zemljama u okruženju u tranziciji sa aspekta interesa stranih investitora,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 659-663. doi:10.15308/Synthesis-2015-659-663

APA format

Vukadinović, P., Knežević, G. (2015). Grinfild investicije u Srbiji i zemljama u okruženju u tranziciji sa aspekta interesa stranih investitora. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-659-663

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download