Metode unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu
Abstract:
Smanjenje emisije CO2 danas predstavlja imperativ u svim sferama privrede, a najviše u sektoru zgradarstva, koji je najveći potrošač. Energetska efikasnost u izgradnji novih zgrada je postala glavni cilj ka smanjenju upotrebe energije na nivou države. Efikasna i racionalna implementacija strategija i politika smanjenja emisije CO2 u zgradarstvu zahteva primenu modernih tehnologija i tehnika u gradnji koje imaju mogućnost da smanje potrošnju i gubitke energije, kako kod omotača zgrada (prozori, zidovi i dr.) tako i kod tehnologija grejanja i hlađenja. U ovom radu dat je pregled aktivnosti koje se mogu preduzeti u cilju povećanja energetske efikasnosti zgrada, kao i nove preporučene tehnologije za grejanje i hlađenje.

CITATION:

IEEE format

N. Minić, V. Vušković Minić, M. Knežević, “Metode unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 218-223. doi:10.15308/Synthesis-2015-218-223

APA format

Minić, N., Vušković Minić, V., Knežević, M. (2015). Metode unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-218-223

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download