LMS okruženje u funkciji realizacije ciljeva komunikativno-interaktivnog aspekta nastave stranih jezika
Abstract:
U ovom radu su prikazana različita LMS-okruženja (Learning Management System) sa aspekta njihove funkcije u cilju adekvatne primene didaktičkih principa nastave stranih jezika. Zahtevi koji se postavljaju pred obrazovanje u XXI veku ne odnose se samo na obezbeđenje kvaliteta znanja i veština kao ishoda obrazovnog procesa, već i na sniženje troškova i veću dostupnost korisnicima. U skladu sa eksplorativnim, praktično orijentisanim, demokratičnim, ali i individualnim pristupom podučavanju i učenju, kako u nastavi stranih jezika, tako i u usavršavanju nastavnika, sve veću primenu nalaze i sistemi za upravljanje online učenjem. Međutim, uspešno korišćenje platformi za učenje podrazumeva ne samo poznavanje pojedinih funkcija alata koje one obuhvataju, već i vladanje metodama i tehnikama njihove adekvatne upotrebe radi ostvarenja ciljeva specifičnih za nastavu jezika. U radu je objašnjen pojam elektronskog učenja, analizirane su različite platforme za elektronsko učenje i njihovo funkcionisanje u odnosu na principe kreiranja online-zadataka, uloga sinhronih i asinhronih alata u kontekstu učenja stranih jezika kao i odgovarajuće metode tokom određenih faza nastavnog procesa.

CITATION:

IEEE format

S. Urošević, B. Tešić, I. Damnjanović, L. Petronić Petrović, “LMS okruženje u funkciji realizacije ciljeva komunikativno-interaktivnog aspekta nastave stranih jezika,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 166-170. doi:10.15308/Synthesis-2015-166-170

APA format

Urošević, S., Tešić, B., Damnjanović, I., Petronić Petrović, L. (2015). LMS okruženje u funkciji realizacije ciljeva komunikativno-interaktivnog aspekta nastave stranih jezika. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-166-170

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download