Višekriterijumska analiza upotrebe Interneta u nastavi računovodstva na osnovnim akademskim studijama
Abstract:
Tema rada je višekriterijumska analiza za potrebe izbora najbolje alternative za korišćenje Interneta u nastavi računovodstva na osnovnim akademskim studijama. Cilj rada jeste da se kroz višekriterijumsku analizu utvrdi optimalno učešće Interneta u nastavi računovodstva.Upotreba Interneta u izučavanju računovodstva ne može zameniti predavača i klasični način učenja računovodstva, ali je veoma poželjna. Naime, upotreba Interneta u nastavi računovodstva podstiče studente na veće angažovanje, utiče da nastavni proces bude zanimljiviji i studentima i predavačima, i omogućava studentima da prate važeću regulativu i budu spremni za rad u računovodstvu. Sadržaj rada i zaključci koji iz njega proizilaze imaju za cilj da podstaknu veću primenu Interneta u izučavanju računovodstva na osnovnim akademskim studijama.

CITATION:

IEEE format

K. Vićentijević, M. Žižović, Z. Petrović, J. Kaljević, I. Pantelić, S. Rakočević, “Višekriterijumska analiza upotrebe Interneta u nastavi računovodstva na osnovnim akademskim studijama,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 151-153. doi:10.15308/Synthesis-2015-151-153

APA format

Vićentijević, K., Žižović, M., Petrović, Z., Kaljević, J., Pantelić, I., Rakočević, S. (2015). Višekriterijumska analiza upotrebe Interneta u nastavi računovodstva na osnovnim akademskim studijama. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-151-153

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download