Uporedni prikaz implementacije koncepta javnog-privatnog partnerstva u odabranim zemljama centralne i jugoistočne Evrope
Abstract:
Zemlje koje se često suočavaju sa budžetskim deficitom i nedostatkom sredstava za kapitalne investicije,mogu imati najveću korist od implementacije koncepta javno-privatnog partnerstva. Rad analizira prednosti i nedostatke ovakvog načina finansiranja, koje su proistekle iz njegove upotrebe u razvijenim zemljama. Predstavlja se stepen primene ovog koncepta u zemljama centralne i jugoistočne Evrope sa naglaskom na Srbiju. Upoređuju se zakonodavni okviri, kao i uspešnost nekih otpočetih ili okončanih projekata. Osnovni cilj jeste da se pruže smernice za neophodna sistemska rešenja, kao i za mere ekjonomske politike na osnovu iskustava zemalja koje uspešno primenjuju ovaj koncept, kao i uočenih nedostataka u praksi zemalja u razvoju.

CITATION:

IEEE format

Z. Grubišić, I. Musabegović, S. Kamenković, “Uporedni prikaz implementacije koncepta javnog-privatnog partnerstva u odabranim zemljama centralne i jugoistočne Evrope,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 481-485. doi:10.15308/Synthesis-2015-481-485

APA format

Grubišić, Z., Musabegović, I., Kamenković, S. (2015). Uporedni prikaz implementacije koncepta javnog-privatnog partnerstva u odabranim zemljama centralne i jugoistočne Evrope. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-481-485

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download