Problemi prelaska na višestopni sistem poreza na dodatu vrednost u Bosni i Hercegovini
Abstract:
Ovaj rad ima za cilj da istakne važnost poreza na dodatu vrednost (PDV) kao jednog od najvećih izvora prihoda unutar Bosne i Hercegovine, problematike diferencijacije stopa poreza na dodatu vrednost, evazije poreza na dodatu vrijednost i njen uticaj na ekonomski sistem Bosne i Hercegovine. Porez na dodatu vrednost sa jednostopnim sistemom predstavlja jedan od najuspešnijih fenomena u fiskalnoj strukturi Bosne i Hercegovine. Aktualne su rasprave o uvođenju diferenciranih stopa, ali za naše područje i stepen razvoja jedinstvena stopa je idealna i ne treba je menjati jer bi svaka promena dovela do povećanja poreske evazije i različitih rizika. Zbog materijalne značajnosti ove vrste prihoda bilo kakve radikalne promjene u okviru sistema poreza na dodatu vrijednost kao što su uvođenje nulte stope, oslobađanja ili diferencijacija stopa, mogu da dovedu do dugoročnih ugrožavanja javnih prihoda. Ovim istraživanjem želi se potvrditi opravdanost jedinstvene stope poreza na dodatu vrijednost kao superiornog instrumenta održavanja visokog stepena ekonomske efikasnosti, likvidnosti poslovanja, sniženja troškova i olakšanog funkcionisanja tržišta, kao i smanjenja poreske evazije na teritoriji Bosne i Hercegovine kao tranzicione zemlje. Sa druge strane želi se ukazati na značaj poreza na dodatu vrednost kao jednog od važnih izvora prihoda na nivou sveukupnog društva, koji je u Bosni i Hercegovini postavljen na nivou koji je vrlo blizu idealnom modelu koji zagovara Evropska unija.

CITATION:

IEEE format

N. Hodžić, “Problemi prelaska na višestopni sistem poreza na dodatu vrednost u Bosni i Hercegovini,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 414-418. doi:10.15308/Synthesis-2015-414-418

APA format

Hodžić, N. (2015). Problemi prelaska na višestopni sistem poreza na dodatu vrednost u Bosni i Hercegovini. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-414-418

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download