Mogućnosti investiranja monetarnog zlata sa aspekta centralne banke
Abstract:
Poznato je da se centralne banke ubrajaju u najveće vlasnike zlata, odnosno zlatnih rezervi. Tokom perioda krize, koja je još uvijek aktuelna, centralne banke zemalja širom svijeta su povećavale zlatne rezerve. S obzirom da se devizne rezerve zlata uglavnom drže u formi fizičkog zlata, postavlja se pitanje njihovog efikasnijeg korištenja, odnosno efikasnijeg investiranja. Autori ovom prilikom ukazuju na mogućnosti koje stoje pred centralnim bankama u domenu efikasnijeg upravljanja portfoliom monetarnog zlata. Rezultati istraživanja pokazuju da je tokom kriznog perioda došlo do oštrog pada kamatnih stopa na “zlatne” depozite i svopove na zlato, ali ali su ove stope i dalje nešto veće u odnosu na klasične kamatne stope na depozite ili prinose hartija od vrijednosti.

CITATION:

IEEE format

T. Šoja, Z. Galijašević, A. Selimović, “Mogućnosti investiranja monetarnog zlata sa aspekta centralne banke,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 447-450. doi:10.15308/Synthesis-2015-447-450

APA format

Šoja, T., Galijašević, Z., Selimović, A. (2015). Mogućnosti investiranja monetarnog zlata sa aspekta centralne banke. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-447-450

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download