Empirijska analiza validnosti Okunovog zakona na tržištu Makedonije
Abstract:
Cilj ovog rada je provera validnosti Okunovog zakona, kao i ispitivanje postojanja dugoročne i kratkoročne veze između stope rasta BDP-a i stope nezaposlenosti na tržištu Makedonije u periodu od 1991. do 2009. godine. Analiza je izvršena primenom Engle-Grangerovog testa kointegracije za proveru postojanja dugoročnog slaganja između varijabli, dok je mehanizam korekcije greške (ECM) korišćen za utvrđivanje njihove kratkoročne dinamike. Empirijska analiza ukazala je na to da je Okunov zakon neprihvatljiv za tržište Makedonije u posmatranom periodu, te da je dugoročna veza između varijabli pozitivna u oba smera, dok kratkoročna veza, koja je takođe pozitivna, postoji samo iz pravca stope rasta BDP-a.

CITATION:

IEEE format

V. Prorok, “Empirijska analiza validnosti Okunovog zakona na tržištu Makedonije,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 427-431. doi:10.15308/Synthesis-2015-427-431

APA format

Prorok, V. (2015). Empirijska analiza validnosti Okunovog zakona na tržištu Makedonije. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-427-431

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download