Efikasnost stope obaveznih rezervi
Abstract:
U ovom radu biće ispitivana efikasnost stope obavezne rezerve, kao instrumenta monetarne politike u Bosni i Hercegovini, te mjereni efekti promjene stope obavezne rezerve na BDP u Republici Srpskoj. U periodu od 2006. do 2008. godine, stopa obaveznih rezervi je često mijenjana što nam pruža mogućnost da ispitamo efekte na privrednu aktivnost. Uticaj promjene stope obavezne rezere odraziće se na promjenu ukupnih rezervi koje banke drže, što će uticati na promjenu monetarnog multiplikatora, koji će dovesti do promjene kreditne i investicione aktivnosti. Povećanje investicija i potrošnje domaćinstava, prema kejnzijanskoj teoriji dovešće do povećanja bruto domaćeg proizvoda. U radu će biti prikazan efekat smanjenja stope obaveznih rezervi za 1 procentni poen, na BDP u Republici Srpskoj. Uticaj smanjenja obaveznih rezervi na promjenu ukupnih rezervi možemo mjeriti uz pomoć linearne regresione analize. Na osnovu promjenjenj stope ukupnih rezervi moguće je izračunati novi monetarni multiplikator, a samim tim i povećanje kredita i investicija. Mjerenje efekata povećanja investicija na BDP biće prikazano sistemom linearnih jednačina. Uvažavajući prikazanu metodologiju, smanjenje stope obaveznih rezervi za 1 p.p., dovodi do smanjena stope ukupnih rezervi samo za 0,39 p.p., odnosno povećanja BDP-a za 0,4%. Ovo jasno upućuje da Centralna banka Bosne i Hercegovine ne može značajno uticati na privredna kretanja u Bosni i Hercegovini, a tako i Republici Srpskoj.

CITATION:

IEEE format

B. Kresojević, “Efikasnost stope obaveznih rezervi,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 410-413. doi:10.15308/Synthesis-2015-410-413

APA format

Kresojević, B. (2015). Efikasnost stope obaveznih rezervi. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-410-413

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download