Finance and Banking

Title Authors
PREDICTING THE LIFESPAN OF A COMPANY: AN IMPORTANT FACTOR FOR CAPITAL REALLOCATION Vule Mizdraković
Nemanja Stanišić
Snežana Popovčić-Avrić
Marina Đenić
PROFITABILNOST BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE – PRE I TOKOM KRIZE Nataša Spahić
Petar Tomić
THE QUALITY OF DERIVATIVE INSTRUMENTS DISCLOSURE IN ACCORDANCE WITH THE IFRS 7 Goranka Knežević
Vladan Pavlović
Predrag Vukadinović
EFIKASNOST STOPE OBAVEZNIH REZERVI Bojan Kresojević
PROBLEMI PRELASKA NA VIŠESTOPNI SISTEM POREZA NA DODATU VREDNOST U BOSNI I HERCEGOVINI Nadina Hodžić
ACCESS TO FINANCIAL SOURCES IN SERBIA: THE USE OF MEZZANINE INSTRUMENTS Goranka Knežević
Isidora Ljumović
Vladan Pavlović
COLLECTION MANAGEMENT MODEL FOR CORPORATE CLIENTS IN THE SERBIAN BANKING SECTOR Lidija Barjaktarović
Dragan Ilić
Marko Marković
EMPIRIJSKA ANALIZA VALIDNOSTI OKUNOVOG ZAKONA NA TRŽIŠTU MAKEDONIJE Vesna Prorok
PREDVIĐANJE KRETANJA TRŽIŠNOG INDEKSA BELEXLINE NA BAZI ARIMA MODELA Vesna Prorok
Slađana Paunović
PERSPEKTIVE MOBILNOG BANKARSTVA Tamara Uroš
NEGATIVNI EFEKTI GLOBALNE FINANSIJSKE KRIZE U BANKARSKOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE Zorana Agić
MOGUĆNOSTI INVESTIRANJA MONETARNOG ZLATA SA ASPEKTA CENTRALNE BANKE Tijana Šoja
Zumreta Galijašević
Alen Selimović
DIREKTNA STRANA ULAGANJA I NJIHOV ZNAČAJ ZA EKONOMSKI RAST Tatjana Vujić
PROBLEMATIČNI KREDITI STANOVNIŠTVA U SRBIJI Duško Ranisavljević
Miroljub Hadžić
LJUDSKI KAPITAL KAO KVALITATIVNA KOMPONENTA PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA Slađana Mušikić
Milica Krulj Mladenović
PRIMENA SAVREMENIH TEHNOLOGIJA U BANKARSTVU: ZLOUPOTREBE I MOGUĆA REŠENJA Jelena Obradović
Miloš Dragosavac
Sonja Arsić
SEKTORSKA STRUKTURA PROBLEMATIČNIH PLASMANA U SRBIJI Zoran Jović
Kosana Vićentijević
CURRENT MACROECONOMIC DEVELOPMENT CONSTANTS OF TECHNOLOGICALLY LEADING COUNTRIES Vyacheslav Yusim
Andrey Bystrov
Dmitriy Fialkovskiy
UPOREDNI PRIKAZ IMPLEMENTACIJE KONCEPTA JAVNOG-PRIVATNOG PARTNERSTVA U ODABRANIM ZEMLJAMA CENTRALNE I JUGOISTOČNE EVROPE Zoran Grubišić
Ismail Musabegović
Sandra Kamenković