Advanced Engineering Systems

Title Authors
RISK ASSESSMENT METHODOLOGY IN THE USE OF MOBILE PHONES Ana Bašić
Predrag Popović
MOGUĆNOSTI SAVREMENIH UREĐAJA ZA ZAVARIVANJE MAG / MIG POSTUPKOM Uroš Lukić
Radica Prokić - Cvetković
Olivera Popović
Radomir Jovičić
Meri Burzić
Branko Zrilić
ELECTRONIC MONITORING DEVICES AND DATA PROCESSING Žaklina Spalević
Miloš Ilić
Petar Spalević
PRIMENA RAČUNARSKIH SISTEMA U MODNOJ INDUSTRIJI SA TENDENCIJOM PRILAGOĐAVANJA UNIKATNIH MODELA SERIJSKOJ PROIZVODNJI Marina Kocareva Ranisavljev
Mirjana Reljić
Nikola Maksimović
GRAFIČKA ORGANIZACIJA I IZVRSNOST Srđan Stanojković
METALIZACIJA VELIKIM BRZINAMA U STRUJI PRODUKATA SAGOREVANJA - HVOF Aleksandar Maslarević
Bratislav Rajičić
Gordana Bakić
Milos Đukić
Aleksandar Đorđević
TIMELINE OF MEDIAN FILTER Ratko Ivković
Ivana Milošević
Mile Petrović
Branko Gvozdić
AERODINAMIČKI KOEFICIJENT SILE OTPORA VAZDUHA PRI SIMETRIČNOM OPSTRUJAVANJU LETELICE Dušan Regodić
Damir Jerković
Aleksandar Jevremović
Nenad Ristić
Marija Matotek
SYSTEM PERFORMANCES IN THE PRESENCE OF ONE FAST WEIBULL AND ONE SLOW GAMMA FADING Predrag Lekić
Boško Radovanović
Petar Spalević
Stefan Panić
Mihajlo Stefanović
Branimir Jakšić
ANALIZA IZBORA ODGOVARAJUĆEG SERVOMEHANIZMA UPRAVLJAČKOG SISTEMA MOTORNIH VOZILA Zoran Majkić
GUSTINA VEROVATNOĆE SIGNALA NA IZLAZU IZ MAKRODIVERZITI SISTEMA SA TRI MIKRODIVERZITI SC PRIJEMNIKA U PRISUSTVU BRZOG K-Μ FEDINGA I GAMA SPOROG FEDINGA Branimir Jakšić
Danijela Aleksić
Siniša Minić
Petar Spalević
Ivana Dinić
Mihajlo Stefanović