Human Resource Management

Title Authors
ISTRAŽIVANJE PODATAKA: HR TRENDOVI U 2015. Jelena Đorđević Boljanović
Gordana Dobrijević
Vladimir Džamić
Filip Đoković
NESIGURNOST ZAPOSLENJA, STRES I PRODUKTIVNOST ZAPOSLENIH Saša Perić
THE USE OF SELECTION METHODS IN HOSPITALITY Teodora Rebić
Lazar Dražeta
Borivoje Đokić
RODNE RAZLIKE U ZADOVOLJSTVU POSLOM DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U SRBIJI Snežana Mihajlov
Goran Perić
Nenad Mihajlov
POŽELJNE EMOCIONALNE KOMPETENCIJE I OSOBINE LIČNOSTI U KONTEKSTU POSLOVNE KOMUNIKACIJE I TIMSKOG RADA Gordana Nikić
Milena Mitrović
KOMPETENCIJE KAO ODGOVOR NA NOVE IZAZOVE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA Dobrila Vujić
EFEKTIVNOST METODA REGRUTOVANJA U PROCESU POPUNJAVANJA POZICIJA Ivana Pećanac
Lazar Dražeta
Borivoje Đokić
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH U SRBIJI Dario Šalić
Danilo Golijanin
Slavko Alčaković
ULOGA LJUDSKOG KAPITALA U POVEĆANJU KONKURENTNOSTI PRIVREDE SRBIJE Vladimir Mitrović
Ivana Mitrović