Rodne razlike u zadovoljstvu poslom državnih službenika u Srbiji
Abstract:
U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja zadovoljstva poslom žena i muškaraca u državnim preduzećima u Srbiji. Polaznu hipotezu predstavlja paradoks u polnom disparitetu po kome su žene uprkos neravnopravnijem položaju na tržištu rada zadovoljnije poslom u odnosu na svoje muške kolege. Istraživanje je sprovedeno u nekoliko državnih preduzeća na uzorku od 423 žena i 316 muškaraca tokom januara 2014. godine. Upitnik je sačinjen od 13 pitanja o zadovoljstvu različitim aspektima posla uključujući i zadovoljstvo poslom u celini. Rezultati ovog istraživanja ne potvrđuju ideju o paradoksu zadovoljnih radnica budući da su žene u državnom sektoru u Srbiji po svim aspektima posla uključujući i posao u celini nezadovoljnije od svojih muških kolega. Rezultati takođe pokazuju da u zadovoljstvu određenim aspektima posla (neposrednja saradnja sa kolegama, vreme za obavljanje posla, podrška pretpostavljenih, iznošenje ideja pretpostavljenima, međuljudski odnosi, organizacija rada i informisanje u organizaciji) postoji statistički značajna razlika između posmatranih grupa

CITATION:

IEEE format

S. Mihajlov, G. Perić, N. Mihajlov, “Rodne razlike u zadovoljstvu poslom državnih službenika u Srbiji,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 675-679. doi:10.15308/Synthesis-2015-675-679

APA format

Mihajlov, S., Perić, G., Mihajlov, N. (2015). Rodne razlike u zadovoljstvu poslom državnih službenika u Srbiji. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-675-679

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download