MOTIVACIJA ZAPOSLENIH U SRBIJI
Abstract:
Motivacija zaposlenih postala je neizbežan faktor u stvaranju lanca vrednosti svake firme. Pojedini menadžeri smatraju da je motivacija proces zadovoljenja individualnih potreba zaposlenih gde pretpostavljaju da svaki zaposleni ima tenziju jer mu nije zadovoljena neka potreba i da bi kao posledica zadovoljenja te potrebe motivacija bila očekivan ishod. Ali da bi se odgovorilo na pitanje zašto neki ljudi jure karijeru, neki gomilaju materijalna bogatstva, zašto žele da budu deo organizacije ili individualci koji žele priznanje i utiču na druge, moramo da shvatimo da nisu svi ljudi isti, zbog toga ne postoji šablon po kome bi se mogli motivisati. Upravo takva kompleksnost ljudske prirode, različitost u potrebama i željama, poslužila je teoretičarima da imaju drugačije poglede na ljudsku prirodu, i kasnije razviju različite teorije o motivaciji zaposlenih. Ove teorije poslužile su kao inspiracija mnogima da svoje zaposlene, njihove potrebe i želje, bolje razumeju, samim tim i omoguće pravu motivaciju. Prošla su vremena kada je plata bila dovoljan faktor da motiviše radnika za obavljanje posla. Menadžeri koji planiraju da povećaju produktivnost svojih zaposlenih, suočavaju se sa teškim pitanjem: kako motivisati zaposlene da usmere svoju energiju, znanje, veštine i sposobnosti da bi se ostvarili ciljevi organizacije? Autori u ovom radu istraživali su koliko su zaposleni u Srbiji zadovoljni motivacijom koju im pružaju njihovi nadređeni na poslu, kao i koja teorija motivacije je najprisutnija u Srbiji.

CITATION:

IEEE format

D. Šalić, D. Golijanin, S. Alčaković, “MOTIVACIJA ZAPOSLENIH U SRBIJI,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 694-698. doi:10.15308/Synthesis-2015-694-698

APA format

Šalić, D., Golijanin, D., Alčaković, S. (2015). MOTIVACIJA ZAPOSLENIH U SRBIJI. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-694-698

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download