Modern Forms of Entrepreneurship and Investment

Title Authors
MARKETING PROGRAM PREDUZETNIČKIH SPORTSKIH ŠKOLA Milan Gašović
Radovan Ilić
OPSTANAK MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U USLOVIMA OTEŽANOG PRIVREĐIVANJA Nino Vesković
VIRTUELNO PREDUZETNIŠTVO: OBRAZOVANJE KAO PODRŠKA PREDUZETNIČKOJ SPREMNOSTI STUDENATA Zoran Rakićević
Jasmina Omerbegović Bijelović
Brankica Ljamić-Ivanović
RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I INDUSTRIJSKE POLITIKE U EVROPSKOJ UNIJI I ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA Sanja Filipović
Lidija Barjaktarović
SAVREMENI MENADŽMENT ZAOKRETA: RAZVOJ I INVESTIRANJE Ljiljana Jeremić
MEĐUNARODNI MERDŽERI I AKVIZICIJE (M&A) KAO SAVREMENI OBLIK INVESTICIJA GLOBALNE EKONOMIJE Jelena Popov
GRINFILD INVESTICIJE U SRBIJI I ZEMLJAMA U OKRUŽENJU U TRANZICIJI SA ASPEKTA INTERESA STRANIH INVESTITORA Predrag Vukadinović
Goranka Knežević