Applied Informatics and Education

Title Authors
COMPARATIVE ANALYSIS OF UNICAST ROUTING PROTOCOLS IN MANET NETWORKS Dejan Tepšić
Mladen Veinović
KRITERIJUMI ZA EVALUACIJU SIMULATORA RAČUNARSKIH MREŽA Zoran Jovanović
Aleksandar Jevremović
Nenad Jovanović
ANTI-PLAGIARISM SOFTWARE: USAGE, EFFECTIVENESS AND ISSUES Marina Marjanović Jakovljević
Violeta Tomašević
Dejan Živković
POREĐENJE PERFORMANSI RAZLIČITIH METODA DETEKCIJE IVICE U DIGITALNOJ SLICI Hana Stefanović
Svetlana Štrbac-Savić
Dejan Milić
PROCENA ZADOVOLJSTVA STUDENATA PREDAVANJEM KORIŠĆENJEM METODA MAŠINSKOG UČENJA Ana Uzelac
Snežana Mladenović
Dragan Zoranović
Stefan Zdravković
Slađana Janković
CONTEMPORARY ELECTRONICS WITH LTSPICE AND MATHEMATICA Miroslav Lutovac
Vladimir Mladenović
STANDARD IMPLEMENTATION IN CLOUD FORENSICS Vladimir Dobrosavljević
Mladen Veinović
Ivan Barać
AGGREGATION FUNCTIONS AS A BASE FOR DECISION MAKING Endre Pap
DEVELOPMENT OF FREE SOFTWARE APPLIED TO EDUCATION AND RESEARCH Juan Ruiz-Ramírez
Gabriela Eréndira Hernández-Rodríguez
Christian Pérez-Salazar
Miriam de los Ángeles Díaz-Córdoba
Rafaél Vela Martínez
VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA UPOTREBE INTERNETA U NASTAVI RAČUNOVODSTVA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA Kosana Vićentijević
Mališa Žižović
Zoran Petrović
Jelena Kaljević
Ivan Pantelić
Slavko Rakočević
INTERAKCIJA KAO DIJALOG IZMEĐU ČOVEKA I RAČUNARA Dragan Cvetković
Dragan Marković
Duško Radaković
Srdjan Trajković
ZASTUPLJENOST MASOVNIH OTVORENIH ONLAJN KURSEVA (MOOK) MEĐU STUDENTSKOM POPULACIJOM: REZULTATI PILOT ISTRAŽIVANJA Ivan Stojšić
Jelena Tomić
Anđelija Ivkov-Džigurski
Olja Maričić
LMS OKRUŽENJE U FUNKCIJI REALIZACIJE CILJEVA KOMUNIKATIVNO-INTERAKTIVNOG ASPEKTA NASTAVE STRANIH JEZIKA Sonja Urošević
Biljana Tešić
Ivana Damnjanović
Lora Petronić Petrović
ANALIZA KVALITETA RAZLIČITIH FORMATA DIGITALNE SLIKE Ratko Ivković
Ivana Milošević
Tatjana Petrović
Smiljana Bijelović
Nebojša Ivković
ODNOS TRŽIŠNOG UDELA OPERATIVNOG SISTEMA I STEPENA RAZVOJA ZEMLJE Miroslav Ćajić