Dizajn generatora istinski slučajnih brojeva korišćenjem buke u životnoj sredini
Abstract:
U ovom radu je prikazan metod dobijanja istinski slučajnih bitova korišćenjem hardvera zvučne kartice računara, na čiji se audio ulaz dovodi slučajni signal buke u životnoj sredini a za post-procesiranje se koristi nov postupak post-procesiranja tzv. „miksovanje bita u koracima i XOR-ovanje susednih bita” (MiBiS&XOR). Predstavljenim postupkom destilacije se na jednostavan i efikasan način susedni ulazni bitovi, koji su u određenoj korelaciji, razdvajaju i udaljuju jedni od drugih, čime se smanjuje autokorelacija a zatim se u novodobijenom nizu susedni bitovi XOR-uju čime se povećava entropija i smanjuje odstupanje izlaznog bitskog niza. Eksperimentalna statistička testiranja slučajnosti vršena na nizovima bitova dobijenim kao rezultat predložene metode potvrđuju kvalitet izlaza generatora istinski slučajnih brojeva (TRNG).

CITATION:

IEEE format

S. Nikolić, D. Uljarević, “Dizajn generatora istinski slučajnih brojeva korišćenjem buke u životnoj sredini,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 97-100. doi:10.15308/Synthesis-2015-97-100

APA format

Nikolić, S., Uljarević, D. (2015). Dizajn generatora istinski slučajnih brojeva korišćenjem buke u životnoj sredini. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-97-100

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download