Mogućnost primene elektronskog servisa za glasanje putem Interneta u Srbiji
Abstract:
U radu se ispituje trenutnо stanje razvoja еlеktrоnskih servisa u e-upravi. Pored različitih servisadetalјno se razmatra i servis koji bi građanstvu omogućio elektronsko glasanje putem Interneta, koje bi otvorilo niz pogodnosti za obe strane. Međutim, servis koji bi omogućio ovu uslugu, dizajniran je u skladu sa standardnim bezbednosnim protokolima koji su trenutno u upotrebi.Kod ovakvih servisa neophodno je obezbediti servis autentifikacije, integriteta, neporecivosti i privatnosti. S obzirom na to da su postojeći servisi za elektronsku trgovinu dostigli visok nivo praktične bezbednosti, tu činjenicu uzimamo kao osnovu za razmatranje i uvođenje servisa za glasanje putem Interneta u Srbiji. Razmotrićemo sve kritične tačke ovihkripto-sistema. Kao najveći problem nameće se aspekt društvene prihvatlјivosti, koji podrazumeva poverilački odnos između građana i servisa, problem anonimnosti, prebrojavanja i drugih važnih aktivnosti koji postoje unutar ovog servisa, a koje su se do sada obavlјale na vrlo primitivan način u našoj zemlji. Uvođenjem ovog servisa, troškovi čitave organizacije izbornog procesa bili bi smanjeni, a rezultati obrađeni u realnom vremenu sa visokim stepenom preciznosti i pouzdanosti. Sa druge strane, ergonomične osobine uticale bi na povećanje izlaznosti na izbore, što bi uslovilo donošenje kvalitetnijih odluka na nivou cele zemlјe.

CITATION:

IEEE format

M. Marković, S. Adamović, “Mogućnost primene elektronskog servisa za glasanje putem Interneta u Srbiji ,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 76-80. doi:10.15308/Synthesis-2015-76-80

APA format

Marković, M., Adamović, S. (2015). Mogućnost primene elektronskog servisa za glasanje putem Interneta u Srbiji . Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-76-80

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download