Učenje engleskog jezika struke u visokoškolskim ustanovama u Srbiji: metode, saveti i primeri
Abstract:
U doba globalizacije poznavanje engleskog jezika predstavlja jedan od glavnih preduslova za razvoj ljudskih resursa, a napredni nivo znanja engleskog jezika struke smatra se neophodnom veštinom mladog visoko-obrazovanog čoveka u modernom poslovnom svetu. Savremena istraživanja pokazuju da se poznavanje engleskog jezika struke postavlja danas kao imperativ profesionalnog opstanka, kako pojedinca tako i samog društva. Akademska zajednica, koja obrazuje stručni kadar, ima veliku odgovornost u obezbeđivanju uslova za sticanje najnovijih znanja kako iz oblasti modernih tehnologija, tako i iz oblasti stranog jezika stuke, kao dveju suštinski neizostavnih oblasti za razvoj privrede i industrije jedne zemlje. Ovaj rad pruža konkretan uvid u razvoj i trenutno stanje nastave engleskog jezika struke u visokoškolskim ustanovama u Srbiji, uz metode, koncepte i savete koji se mogu primenjivati u nastavi engleskog jezika u funkciji struke. Analizom metoda i praktičnih iskustava opisanih u radu, dolazi se do zaključka da kod učenja stranog jezika struke, naglasak treba da bude na raznovrsnosti metoda, na stalnom izlaganju jeziku, kao i na čestom korišćenju autentičnih materijala, zadatka i aktivnosti koje simulišu situacije u kojima će se naći budući stručni kadrovi.

CITATION:

IEEE format

T. Stefanović, V. Vukčević, A. Kažanegra-Veličković, V. Jokanović, “Učenje engleskog jezika struke u visokoškolskim ustanovama u Srbiji: metode, saveti i primeri,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 768-770. doi:10.15308/Synthesis-2015-768-770

APA format

Stefanović, T., Vukčević, V., Kažanegra-Veličković, A., Jokanović, V. (2015). Učenje engleskog jezika struke u visokoškolskim ustanovama u Srbiji: metode, saveti i primeri. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-768-770

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download