Novi komunikacioni kanali u procesu difuzije inovacija
Abstract:
Sticanje konkurentske prednosti u savremenom poslovanju podrazumeva postojanje novih ideja koje su inspirisane pažljivim posmatranjem aktuelnih trendova na tržištu. Strateško razvijanje inovacija dovodi do stvaranja superiornih performansi proizvoda i obezbeđuje dugoročnu konkurentsku prednost. Karakteristike inovacija uslovljavaju različite stepene i brzinu prihvatanja, a vreme prihvatanja inovacija je osnova uspešnog širenja na tržištu. Prosečno vreme za koje potrošač prihvata novi proizvod ukazuje na vremenski period koji će biti potreban da bi se nov proizvod široko prihvatio. Cilj rada je da ukaže na značaj komunikacionih kanala i definisanje strategije koje omogućavaju efikasno informisanje, tzv. difuziju inovacija kroz sofisticirano „ubeđivanje“ potrošača. Rezultati istraživanja ukazuju da rani prihvatioci koriste komunikacione kanale demonstrirajući putem njih jedinstvenu korist novih proizvoda i usluga.

CITATION:

IEEE format

A. Mihajlović, J. Gajić , R. Živković, I. Brdar, M. Bokić, “Novi komunikacioni kanali u procesu difuzije inovacija,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 588-593. doi:10.15308/Synthesis-2015-588-593

APA format

Mihajlović, A., Gajić , J., Živković, R., Brdar, I., Bokić, M. (2015). Novi komunikacioni kanali u procesu difuzije inovacija. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-588-593

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download