Istraživanje stavova lokalnog stanovništva u funkciji održivog razvoja turizma u Herceg Novom
Abstract:
Ovaj rad bavi se održivim razvojem turizma u Herceg Novom sa socio-kulturnog aspekta, u cilju istraživanja stepena uključenosti lokalnog stanovništva u planiranje i razvoj turizma. Zaključci rada proizilaze izrezultata ankete lokalnog stanovništva, prve takvog tipa sprovedene u Herceg Novom, a i šire. Anketa lokalnog stanovništva (Resident Survey) predstavlja alat za prikupljanje podataka u cilju praćenja održivosti turističkih destinacija. Ona je deo uputstva za primenu najnovijeg seta evropskih indikatora za održivo upravljanje na nivou turističkih destinacija (European Tourism Indicator System (ETIS): for Sustainable Management at Destination Level). Istraživanje je sprovedeno u periodu najvećih ulaganja u turizam u Boki Kotorskoj, kao što su Porto Novi u Kumboru, zaliv Luštica i izgradnja luksuznog hotela na istorijskom lokalitetu Mamula, koji će značajno promeniti turističku sliku na ovom prostoru. Navedeno proširenje materijalne baze turizma i potencijalni konflikti koji u budućnosti mogu nastati između rastućeg broja turista i lokalne zajednice, u uslovima ograničenih prostornih, komunalnih i drugih resursa, dodatno naglašavaju značaj našeg istraživanja, s obzirom da lokalno stanovništvo nije zadovoljno svojim sadašnjim učešćem u odlučivanju na nivou Herceg - Novog kao turističke destinacije.

CITATION:

IEEE format

I. Jovanović, “Istraživanje stavova lokalnog stanovništva u funkciji održivog razvoja turizma u Herceg Novom,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 558-560. doi:10.15308/Synthesis-2015-558-560

APA format

Jovanović, I. (2015). Istraživanje stavova lokalnog stanovništva u funkciji održivog razvoja turizma u Herceg Novom. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-558-560

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download