Primena sistema merenja performansi u javnoj organizaciji
Abstract:
U savremenim tržišnim uslovima primetno je širenje koncepta javnog interesa, odnosno jačanje značaja poslovanja javnih organizacija. Pored društvenog značaja javne organizacije imaju strateški i politički značaj za jednu zemlju. Zbog toga je od presudne važnosti za društvo da takve organizacije uspešno posluju. Tržišna privreda u kojoj posluju današnje javne organizacije  puna je izazova, opasnosti i promena što od rukovodstva javnih organizacija zahteva formulisanje adekvatne strategije i njene implementacije. U ovom radu je opisan proces strategijskog razvoja Auto-moto Saveza Republike Srpske, od definisanja vizije, misije i strateških ciljeva do uvođenja sistema za merenje učinka. Prevođenje strategijskih u operativne ciljeve omogućeno je uvođenjem  projektovanog sistema merenja performansi organizacije i zaposlenih, poznatije pod nazivom nazivom Balanced Scorecard.

CITATION:

IEEE format

Z. Stevanović, L. Dražeta, “Primena sistema merenja performansi u javnoj organizaciji,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 375-377. doi:10.15308/Synthesis-2015-375-377

APA format

Stevanović, Z., Dražeta, L. (2015). Primena sistema merenja performansi u javnoj organizaciji. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-375-377

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download