Jezik struke: zavarivanje danas
Abstract:
U inženjerstvu, kao i u drugim oblastima nauke, veoma je važno precizno i jasno definisati određene pojmove. Tako je i u zavarivanju neophodno postojanje opšteprihvaćene terminologije razumljive svima. Nedosledna terminologija pravi probleme u radu, komunikaciji i dovodi do grešaka, jer ljudi pod istim nazivom podrazumevaju različite pojmove. Posledice toga nekada mogu biti i izgubljeni ljudski životi. Nekada su ovu oblast uglavnom uređivali standardi; međutim, uvođenjem prakse usvajanja standarda bez prevođenja na srpski jezik, a prestankom važenja starih, stvaraju se novi problemi. Takođe, razvoj elektronike omogućio je revolucionaran razvoj uređaja sa mnogo novih funkcija, pa se postavlja pitanje da li nazive tih funkcija treba prevoditi ili ne, jer često ne postoji adekvatan termin, bez obzira na bogatstvo srpskog jezika. Cilj rada je, da kroz puno primera, prikaže trenutno stanje terminologije i odgovarajućih standarda u zavarivanju, i da ukaže na neophodnost uvođenja profesionalizma u radu i prevođenju određenih opštih vitalnih standarda od strane eksperata za određene oblasti.

CITATION:

IEEE format

O. Popović, R. Prokić - Cvetković, U. Lukić, R. Jovičić, D. Cvetković, “Jezik struke: zavarivanje danas ,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 760-762. doi:10.15308/Synthesis-2015-760-762

APA format

Popović, O., Prokić - Cvetković, R., Lukić, U., Jovičić, R., Cvetković, D. (2015). Jezik struke: zavarivanje danas . Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-760-762

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download