Upotreba rodno ravnopravnih naziva zanimanja u engleskom jeziku struke u Srbiji
Abstract:
Ovaj rad ima za cilj da ispita upotrebu rodno ravnopravnih, odnosno neutralnih imenica koje označavaju nazive profesija/zanimanja žena među korisnicima/korisnicama poslovnog engleskog jezika kao L2 u Srbiji. Analiza je zasnovana na kritičkoj sociolingvistici, budući da ispituje upotrebu jezika, ali i stavove ispitanika/ispitanica prema jeziku i društvu. Sprovedeno istraživanje obuhvatilo je 56 muškaraca i žena korisnika poslovnog engleskog jezika koji će izneti lične stavove u vezi sa nazivima zanimanja u muškom i ženskom rodu, kod onih imenica gde je moguća rodna diferencijacija. Istraživanje je kvalitativnog tipa i rađeno je u periodu februar - mart 2015. godine. Na taj način, dobijeni rezultati će pokazati da li jezička praksa u poslovnom kontekstu utiče na generisanje kulturnih modela i kreira društvenu nejednakost pri raspodeli društvene moći.

CITATION:

IEEE format

I. Vranić, M. Dišević, D. Mirković, “Upotreba rodno ravnopravnih naziva zanimanja u engleskom jeziku struke u Srbiji,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 744-747. doi:10.15308/Synthesis-2015-744-747

APA format

Vranić, I., Dišević, M., Mirković, D. (2015). Upotreba rodno ravnopravnih naziva zanimanja u engleskom jeziku struke u Srbiji. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-744-747

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download