MEĐUNARODNI MERDŽERI I AKVIZICIJE (M&A) KAO SAVREMENI OBLIK INVESTICIJA GLOBALNE EKONOMIJE
Abstract:
Međunarodni merdžeri i akvizicije (M&A) kao strategije eksternog rasta predstavljaju rast preduzeća van granica jedne zemlje. U situaciji u kojoj uključivanje u globalne tokove predstavlja preduslov za uspešno poslovanje i opstanak na tržištu , a vreme najznačajniji ograničavajući faktor, logična je odluka kompanija da putem spajanja i pripajanja skrate period potreban za ulazak na strana tržišta. Ovakav oblik stranih direktnih investicija kompaniji omogućuje lakši pristup tržištima drugih zemalja i proširenje učešća na svetskom tržištu, dok ciljana preduzeća pa i same nacionalne ekonomije dobijaju pristup izvorima finansiranja, savremenijoj tehnologiji a neretko i veći procenat učešća u svetskoj trgovini. U nastojanju da privuku strani kapital zainteresovane zemlje povećavaju svoju konkurentnost u različitim sferama, poput povećanja institucionalne efikasnosti sa akcentom na pravnu regulativu, a veoma često posebna pažnja usmerena je na fiskalnu politiku zemlje i tretman stranih investitora. M&A pružaju mogućnost investitorima da odgovarajućom investicionom politikom relativno brzo ostvare povraćaj uloženih sredstava, pa je pre donošenja odluke o investiranju sticateljska kompanija usmerena ka analizi ukupnog rizika ciljane zemlje – veoma značajan opredeljujući faktor ulaganja posebno kada su u pitanju ciljane zemlje čije je tržište nedovoljno razvijeno a disciplina njegovih učesnika diskutabilna.

CITATION:

IEEE format

J. Popov, “MEĐUNARODNI MERDŽERI I AKVIZICIJE (M&A) KAO SAVREMENI OBLIK INVESTICIJA GLOBALNE EKONOMIJE,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 652-658. doi:10.15308/Synthesis-2015-652-658

APA format

Popov, J. (2015). MEĐUNARODNI MERDŽERI I AKVIZICIJE (M&A) KAO SAVREMENI OBLIK INVESTICIJA GLOBALNE EKONOMIJE. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-652-658

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download