Razvoj preduzetništva i industrijske politike u Evropskoj uniji i zemljama Zapadnog Balkana
Abstract:
Industrijska politika i razvoj preduzetništva u Evropskoj uniji se delimično vodi na nacionalnom, a delimično na nadnacionalnom, odnosno evropskom nivou. Zemlje Zapadnog Balkana kao kandidati za pristupanje Evropskoj uniji su u obavezi da predstave nacionalnu politiku industrije i razvoja preduzetništva, kako bi se procenilo da li su njihove politike u skladu sa principima Evropske unije, posebno u pogledu privatizacije i restrukturiranja. Cilj ovog rada je da se, na osnovu analize osnovnih principa Evropske unije kao i analize pomenutih nacionalnih politika zemalja Zapadnog Balkana, utvrdi koji su ključni problemi u razvoju industrijske politike i preduzetništva u zemljama regiona. Posebna pažnja biće posvećena analizi performansi malih i srednjih preduzeća u Srbiji kao i definisanja prateće politike.

CITATION:

IEEE format

S. Filipović, L. Barjaktarović, “Razvoj preduzetništva i industrijske politike u Evropskoj uniji i zemljama Zapadnog Balkana,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 642-647. doi:10.15308/Synthesis-2015-642-647

APA format

Filipović, S., Barjaktarović, L. (2015). Razvoj preduzetništva i industrijske politike u Evropskoj uniji i zemljama Zapadnog Balkana. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-642-647

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download