Emisija zagađujućih materija i primena GIS – a
Abstract:
Ljudi su najveći zagađivači životne sredine, a problemi koji se javljaju zbog zagađenja životne sredine najčešće su povezani sa zagađenjem vazduha. Najčešći i najrasprostranjeniji zagađivači vazduha su vozila u drumskom saobraćaju. Cilj ovog rada jeste razvoj sistema za podršku odlučivanju, koji mogu koristiti nadležni organi za smanjenje zagađenja vazduha koje potiče iz drumskog saobraćaja. Prilikom koncipiranja ovog rada korišćeni su podaci iz pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, zatim podaci iz elektronske publikacije „Brojanje saobraćaja na putevima Republike Srbije u 2009. godini’’, koju je izdalo JP „Putevi Srbije’’, podaci iz izveštaja Republičkog zavoda za statistiku i podaci iz izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ulazni podaci emisionog modela bili su: tok saobraćaja na deonicama auto-puta Beograd-Niš, broj vozila prema tehnologiji, emisioni faktori i matematičke operacije COPERT IV metodologije, kao i podaci o potrošnji goriva. Podaci o vozilima predstavljeni su i u projektu Instituta Saobraćajnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

CITATION:

IEEE format

M. Stojanović, D. Regodić, V. Jovanović, “Emisija zagađujućih materija i primena GIS – a,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 608-614. doi:10.15308/Synthesis-2015-608-614

APA format

Stojanović, M., Regodić, D., Jovanović, V. (2015). Emisija zagađujućih materija i primena GIS – a. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-608-614

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download