Uticaj ljudskih resursa na uspešno poslovanje hotelskih preduzeća
Abstract:
Tema ovog rada su ljudski resursi i način na koji menadžment svojim savremenim pogledom na rukovođenje u okviru organizacione strukture doprinosi uspehu hotelskih preduzeća. Ljudski resursi su nezamenljiv faktor kada je u pitanju zadovoljstvo klijenata uslugom i tretmanom, a savremeni uslovi poslovanja hotelskih preduzeća zahtevaju od menadžmenta potpuno nov pristup rukovođenja. Nije dovoljan samo formalni autoritet koji proističe iz njihove moći koju distribuiraju na niže instance. Uslovi tržišta nameću menadžmentu da ima viziju na duži rok, da bude inspirator novih ideja, da zaposlene inspiriše da bolje i produktivnije rade na svom radnom mestu, time što će ih motivisati, napraviti dobru atmosferu na poslu i nagraditi svaku dobru ideju. Stoga, kompanije pribegavaju mnogim aktivnostima u sektoru ljudskih resursa i time stiču konkurentsku prednost koja omogućava bolju poziciju na turbulentnom tržištu.

CITATION:

IEEE format

M. Šekarić, N. Stanić, M. Kostić, J. Šekarić-Sotirovski, “Uticaj ljudskih resursa na uspešno poslovanje hotelskih preduzeća,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 541-546. doi:10.15308/Synthesis-2015-541-546

APA format

Šekarić, M., Stanić, N., Kostić, M., Šekarić-Sotirovski, J. (2015). Uticaj ljudskih resursa na uspešno poslovanje hotelskih preduzeća. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-541-546

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download