Analogija obuke zaposlenih i zadovoljstva korisnika u hotelijerstvu
Abstract:
Kako bi se adekvatno odgovorilo na izazove koji nameće okruženje, a imajući u vidu da su u neizvesnim vremenima ljudi posebno oprezni kada je reč o njihovim potrošačkim navikama, neophodno je stvoriti tim zaposlenih koji će posedovati različite veštine i koji će biti u stanju da personifikuju kulturu, ciljeve i vrednosti organizacije u promenljivom poslovnom okruženju. Ovaj rad bavi se pitanjem osposobljavanja zaposlenih, njihovom pripremom, kao i pružanjem podrške i podsticanjem njihovog profesionalnog razvoja sa ciljem da se pruži što bolji kvalitet usluge i postigne totalno zadovoljstvo potrošača. Korišćenjem metoda za izučavanje postojeće literature, kao i kroz analizu primera dobre prakse, u radu će biti opisana i sistematizovana relevantna građa o uticaju obuke na kvalitet usluge i zadovoljstvo korisnika isporučenom uslugom u hotelijerstvu, s obzirom da su ljudski resursi glavna konkurentska prednost hotela na tržištu.

CITATION:

IEEE format

A. Aleksić, “Analogija obuke zaposlenih i zadovoljstva korisnika u hotelijerstvu,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 504-507. doi:10.15308/Synthesis-2015-504-507

APA format

Aleksić, A. (2015). Analogija obuke zaposlenih i zadovoljstva korisnika u hotelijerstvu. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-504-507

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download