Kompleksnost turističkog proizvoda kao faktor konkurentnosti banjskih destinacija
Abstract:
Formiranje turističkog proizvoda predstavlja jedan od najvažnijih zadataka subjekata koji učestvuju u oblikovanju ponude konkretne destinacije. Uzimajući u obzir stalne promene potreba turističke tražnje, neophodno je ponuditi proizvod, koji će za turistu imati dodatnu vrednost. U cilju postizanja konkurentnosti na evropskom tržištu, banje Srbije se nalaze pred izazovom kreiranja integrisane turističke ponude. Prema tome, kompleksan proizvod banja Srbije, pored programa namenjenih lečenju i rehabilitaciji, sadržao bi i druge aktivnosti kako bi se obezbedio kvalitetan i autentičan doživljaj za turiste tokom boravka u destinaciji. Cilj ovog rada je da se na osnovu analize postojećeg stanja ukaže na mogućnost kreiranja kompleksnog proizvoda banja Srbije. U radu je izvršena i analiza turističkih proizvoda banja u okruženju, čiji bi model razvoja mogle da slede i srpske banje

CITATION:

IEEE format

M. Podovac, M. Jovanović Tončev, “Kompleksnost turističkog proizvoda kao faktor konkurentnosti banjskih destinacija,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 499-503. doi:10.15308/Synthesis-2015-499-503

APA format

Podovac, M., Jovanović Tončev, M. (2015). Kompleksnost turističkog proizvoda kao faktor konkurentnosti banjskih destinacija. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-499-503

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download