Materijalna baza razvoja turizma na prostoru Topličkog okruga
Abstract:
Toplički okrug obiluje mnoštvom turističkih potencijala koji omogućavaju kreiranje, promociju i plasman turističkih proizvoda ne samo na domaćem, već i na inostranom turističkom tržištu. Nažalost, ovi potencijali su zbog neizgrađene turističke infrastrukture, suprastrukture i promocije turističkih proizvoda nedovoljno iskorišćeni na šta ukazuje mali broj turista koji posećuju Toplički okrug. Neophodno je izvršiti kompletnu valorizaciju postojeće turističke ponude, kao i intenzivirati afirmaciju turističke privrede. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti manje poznatim i korišćenim turističkim segmentima, odnosno lokalitetetima na području Topličkog okruga. Potrebno je uložiti napore za prevazilaženje postojećih ograničenja i formiranje prepoznatljivog turističkog proizvoda, diferenciranog po vrednosti, sadržaju i kvalitetu, a koji će biti konkurentan na turističkom tržištu. Podrazumeva se funkcionalno povezivanje turističko-ugostiteljske delatnosti sa poljoprivredom (proizvodnja zdrave hrane), saobraćajem, trgovinom, tradicionalnim i savremenim zanatstvom, zdravstvom i drugim komplementarnim delatnostima. U radu će biti analizirana materijalna baza za razvoj turizma ovog okruga, a to podrazumeva analizu smeštajno-ugostiteljskih kapaciteta, obima i strukture gostiju i saobraćajne infrastrukture.

CITATION:

IEEE format

M. Gašić, V. Ivanović, G. Perić, “Materijalna baza razvoja turizma na prostoru Topličkog okruga,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 494-498. doi:10.15308/Synthesis-2015-494-498

APA format

Gašić, M., Ivanović, V., Perić, G. (2015). Materijalna baza razvoja turizma na prostoru Topličkog okruga. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-494-498

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download