Modeli i primena eksterne menadžment podrške u malim preduzećima
Abstract:
Pored nedvosmislenog iskazivanja i prepoznavanja potrebe za menadžment praksom u malim preduzećima, od strane vlasnika/preduzetnika/menadžera, postoje brojni razlozi i ograničanja zbog kojih ovaj vid podrške ostaje nedostižan na putu uspeha malih preduzeća. Osnovni nedostatak i ograničenje dostupnosti brojnih resursa ovoj vrsti privrednih subjekata, jeste pre svega veličina, koja je osnovni ograničavajući faktor u smislu raspoložive finansijske snage kako bi se obezbedili osnovni preduslovi rasta. Usled ovakvih okolnosti značajan deo ljudskih potencijala kojima malo preduzeće raspolaže, u vidu znanja, veština i sposobnosti, treba da pruži sam vlasnik/preduzetnik/menadžer. Čak i kada postoji svest o potrebi dobre menadžment prakse za uspešno poslovanje malog preduzeća i nedostatku ovih sposobnosti kod samog preduzetnika, angažovanje profesionalnih menadžera nije dostižna mogućnost u ovoj fazi razvoja. Zbog brojnih razloga koje ćemo kasnije obrazložiti, najbolji izbor u skladu sa resursnim potencijalima privrednih subjekata, u ovoj fazi razvoja, predstavlja eksterna menadžment podrška malim preduzećima u ad hoc formi. Osnovna namera ovog rada je ispitivanje spremnosti prihvatanja eksterne menadžment podrške od strane vlasnika/preduzetnika/menadžera kao i međuzavisnost eksterne menadžment podrške i poslovnog uspeha tj. učinka malih preduzeća.

CITATION:

IEEE format

B. Leković, S. Marić, “Modeli i primena eksterne menadžment podrške 
u malim preduzećima,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 388-393. doi:10.15308/Synthesis-2015-388-393

APA format

Leković, B., Marić, S. (2015). Modeli i primena eksterne menadžment podrške 
u malim preduzećima. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-388-393

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download