Globalizacija i njen negativni uticaj na zemlje u razvoju
Abstract:
Večita polemika između globalista i protivnika globalizacije (antiglobalista) o krajnjim posledicamaglobalizacije dobija sve više na značaju. U današnje vreme, kada su rezultati realizacije delova globalnih strategijskih planova više nego očigledni, primetno je i koju cenu su platile, plaćaju, i plaćaće zemlje u razvoju. Neke od najvažnijih posledica globalizacije uključuju recesiju, visoku stopu nezaposlenosti, kao i gubitak resursa od značaja za same države. To pokreće sledeća pitanja: Da li su nerazvijene zemlje samo instrument ka ostvarivanju globalnih strateških ciljeva? Da li u tom slučaju istovremeno mogu raditi i na unapređivanju privrednih i neprivredih delatnosti u svojoj zemlji i imati zdravu ekonomiju i socijalno okruženje? Intervensanje od strane državnih organa je neizbežno, ali nažalost nije im ostavljeno dovoljno prostora za manevar. Samim tim, ne možemo, a da se ne pozabavimo pitanjem prekrajanja teritorija, jer je i ono deo globalnih strategijskih planova. U ovom radu pokušaćemo da dođemo do odgovora na sva ova pitanja. Zaključak koji možemo izvesti jeste da proces globalizacije nije moguće zaustaviti, ali mu se možemo prilagoditi.

CITATION:

IEEE format

G. Mićunović, N. Novaković, G. Stefanović, “Globalizacija i njen negativni uticaj na zemlje u razvoju,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 345-348. doi:10.15308/Synthesis-2015-345-348

APA format

Mićunović, G., Novaković, N., Stefanović, G. (2015). Globalizacija i njen negativni uticaj na zemlje u razvoju. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-345-348

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download