Model organizacione socijalizacije
Abstract:
Proces kojim se novozaposleni pretvaraju u funkcionalne članove organizacije je organizaciona socijalizacija. Taj proces počinje od karakteristika individue i karakteristika same organizacije te se individualnom i institucionalnom socijalizacijom dolazi do dve vrtse ishoda; ishoda koji su povezani sa individualnim doprinosom uspehu organizacije (radni učinak) i onih koji doprinose organizacionoj klimi i kulturi (integracija u kolektiv). Nabrojani elementi predstavljaju osnovne elemente modela organizacione socijalizacije. Autori se u ovom radu bave istraživanjem povezanosti između oblika organizacione socijalizacije i indikatora socijalizovanosti novozaposlenih u organizacijama na teritoriji Srbije. Izdvojena su tri oblika organizacione socijalizacije (Uticaj edukacije, Planirana socijalizacija i Spontana socijalizacija) i tri indikatora socijalizovanosti novozaposlenih (Zadovoljstvo poslom i kolektivnom, Stres i apsentizam i Uključenost i uspeh u radu). Na ispitanom uzorku se najizraženija povezanost pokazala između Spontane socijalizacije i indikatora socijalizovanosti novozaposlenih. Zaključak je da su starije kolege i nadređeni značajan izvor informacija i konkretne pomoći i podrške koji doprinosi da novozaposleni ovladaju zadacima i radnom ulogom. Ovakvi nalazi su u skladu sa organizacionom kulturom koja preovladava na prostorima Srbije i za koju su karakteristične vrednosti usmerene na socijalne odnose. Stoga model organizacione socijalizacije za preduzeća u Srbiji treba da inkorporira specifičnosti nacionalne i organizacione kulture kombinujući osnovne elemente modela organizacione socijalizacije.

CITATION:

IEEE format

L. Babić, B. Kordić, J. Babić, “Model organizacione socijalizacije,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 332-335. doi:10.15308/Synthesis-2015-332-335

APA format

Babić, L., Kordić, B., Babić, J. (2015). Model organizacione socijalizacije. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-332-335

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download