Organizaciona kultura kao ne-tehnički aspekt bezbjednosti informacija
Abstract:
Jedno od najznačajnijih područja upravljanja informacijama svakako je upravljanje bezbednosti informacija. Pored tehničkih mera zaštite informacija, organizacije bi trebalo da obrate posebnu pažnju i na ne-tehničke faktore bezbednosti informacija. U radu je stavljen poseban naglasak na ne-tehničke faktore bezbednosti informacija, prvenstveno na organizacionu i bezbedonosno-informacionu kulturu. Rad predstavlja sublimaciju stručne literature iz ove oblasti i predstavlja osnov za dalje bavljenje ovom problematikom. Ujedno, rad omogućava upravnim organima u organizacijama da steknu uvid u potrebu za poboljšanjem stepena i stanja organizacione kulture zaposlenih radi unapređenja sveukupne informaciono-bezbedonosne kulture a samim tim i informacione bezbednosti u organizaciji.

CITATION:

IEEE format

B. Mirković, “Organizaciona kultura kao ne-tehnički aspekt bezbjednosti informacija,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 321-326. doi:10.15308/Synthesis-2015-321-326

APA format

Mirković, B. (2015). Organizaciona kultura kao ne-tehnički aspekt bezbjednosti informacija. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-321-326

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download