Moć u organizacijama i njene ključne karakteristike
Abstract:
U ovom radu autori će pokušati da objasne osnovne karakteristike koncepta moći u savremenim poslovnim organizacijama. Autori razmatraju razliku između društvenog uticaja i moći, kao i osnovne izvore moći, njene ključne strukturne elemente i načine ostvarivanja u savremenom organizacionom okruženju. Posebna pažnja posvećena je distinkciji između moći i autoriteta, kao i konkretnim vrstama moći u savremenim organizacijama. U radu su istaknute osnovne karakteristike koncepta distance moći, u svetlu procesa ekonomske globalizacije i transformacije nacionalne kulture, kao i njenog uticaja na formiranje organizacione kulture.

CITATION:

IEEE format

V. Džamić, M. Kostić, D. Stefanović, N. Arežina, “Moć u organizacijama i njene ključne karakteristike,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 308-310. doi:10.15308/Synthesis-2015-308-310

APA format

Džamić, V., Kostić, M., Stefanović, D., Arežina, N. (2015). Moć u organizacijama i njene ključne karakteristike. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-308-310

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download