Uloga procesa unapređenja znanja u funkciji postizanja konkurentnosti domaćih preduzeća
Abstract:
U radu se daje analiza uloge procesa unapređenja znanja savremenih poslovnih organizacija u funkciji uspostavljanja konkurentske sposobnosti. Identifikuju se faktori koji utiču na kreiranje konkurentske sposobnosti u savremenom poslovanju, sa posebnim akcentom na analizu faktora konkurentnosti kod domaćih preduzeća. Dat je prikaz analize konkurentnosti zemalja u svetu, nekih indikatora konkurentske sposobnosti domaćih preduzeća, kao i određeni stavovi domaćih rukovodilaca u vezi sa mogućnostima za unapređenje konkurentske sposobnosti. Neki od uočenih problema od strane domaćih rukovodilaca, koji utiču na nedovoljnu efikasnost poslovanja su: hronični nedostatak finansijskih sredstava, efekti svetske ekonomske krize i spora primena najsavremenijih dostignuća iz oblasti menadžmenta. Jedan od najznačajnijih problema domaće privrede jeste neadekvatna upotreba znanja, što rezultuje lošom konkurentskom sposobnošću na globalnom tržištu. Neophodni elementi za razvoj konkurentske sposobnosti domaćih preduzeća su: permanentno usavršavanje znanja rukovodstva i zaposlenih, primena savremenih metoda i tehnika menadžmenta, standardizacija kvaliteta poslovanja, kupovina savremenih tehnoloških rešenja i opreme.

CITATION:

IEEE format

M. Ćeha, “Uloga procesa unapređenja znanja u funkciji postizanja konkurentnosti domaćih preduzeća,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 303-307. doi:10.15308/Synthesis-2015-303-307

APA format

Ćeha, M. (2015). Uloga procesa unapređenja znanja u funkciji postizanja konkurentnosti domaćih preduzeća. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-303-307

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download