Unapređenje tekstilne industrije Srbije kroz edukaciju zaposlenih
Abstract:
Cilj rada je utvrđivanje stanja tekstilne industrije Srbije u pogledu kompetentnosti kadrova i proširivanje veza visokih tekstilnih strukovnih škola koje školuju kadrove za tekstilnu industriju sa preduzećima tekstilne industrije u cilju usaglašavanja sadržaja studijskih programa i načina realizacije nastave sa potrebama tekstilne industrije. Nemački model dualnog sistema strukovnog obrazovanja predložen je kao najuspešniji za produkovanje kadrova sa znanjima, kompetencijama i veštinama neophodnim za uspešan rad, a time i povećanje konkurentnosti preduzeća tekstilne industrije na domaćem i stranom tržištu. Posebno su istaknuti mesto i uloga menadžmenta preduzeća u stvaranju uslova za produkovanje kompetentnog kadra za potrebe tekstilne industrije.

CITATION:

IEEE format

S. Poznanović, B. Lazić, “Unapređenje tekstilne industrije Srbije kroz edukaciju zaposlenih,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 297-302. doi:10.15308/Synthesis-2015-297-302

APA format

Poznanović, S., Lazić, B. (2015). Unapređenje tekstilne industrije Srbije kroz edukaciju zaposlenih. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-297-302

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download